Bók þessi er afrakstur yfirgripsmikilla rannsókna höfundar á kynferðisbrotunum undir heitinu Kynferðisbrot – Löggjöf og dómaframkvæmd, en í þeim felst rannsókn á ákvæðum almennra hegningarlaga um kynferðisbrot, hinni refsiverðu háttsemi og refsingum fyrir brotin, með samanburði við norrænan rétt.

Efni bókarinnar skiptist í sex hluta. Í fyrsta hlutanum er fjallað um ýmis almenn atriði sem eiga við um nauðgun og önnur brot gegn kynfrelsi fólks. Þar er einnig gerð grein fyrir réttarsögulegri þróun lagaákvæða um nauðgun frá upphafi Íslandsbyggðar fram á okkar daga. Í næstu fjórum hlutum er fjallað um einstakar brotategundir, þ.e. nauðgun sem felst í kynmökum án samþykkis, nauðgun þeirra sem eru í viðkvæmri stöðu, kynferðislega misneytingu og kynferðislega áreitni. Fjölmargir dómar eru reifaðir til að varpa ljósi á einstaka þætti efnisins. Í lokakafla bókarinnar er fjallað um hvort nýlegar lagabreytingar hafi orðið til þess að bæta réttarstöðu þolenda brotanna og hvort þörf sé á frekari breytingum. Leitast er við að setja viðfangsefnið í þjóðfélagslegt samhengi. Því er víða vísað í tölfræðilegar upplýsingar og niðurstöður rannsókna í afbrotafræði um umfang og eðli brotanna. Fjallað er um gildandi lagaákvæði og túlkun dómstóla á gagnrýninn hátt, með sjónarmið kvennaréttarins að leiðarljósi.

Bókin er fyrst og fremst fræðirit, ætluð þeim sem fjalla um kynferðisbrotamál í störfum sínum, og til kennslu í refsirétti og afbrotafræði. Hún er aðgengileg öllum þeim sem láta sig varða þetta sviðréttarins, bæði lærðum og leikum.

Ragnheiður Bragadóttir er sem fyrr segir höfundur bókarinnar. Ragnheiður lauk embættisprófi í lögfræði frá lagadeild Háskóla Íslands 1982 og stundaði framhaldsnám við Háskólann í Kaupmannahöfn. Hún hefur stundað kennslu og rannsóknir í refsirétti við lagadeild Háskóla Íslands frá 1984, og varð prófessor í lögum þann 1. janúar 2000, fyrst íslenskra kvenna. Ragnheiður er mjög virkur þátttakandi í norrænu og alþjóðlegu rannsóknarsamstarfi og hefur dvalið við rannsóknir í háskólum á Norðurlöndum, Þýskalandi, Englandi og Bandaríkjunum. Hún var fulltrúi Íslands í Norræna sakfræðiráðinu (Nordisk Samarbejdsråd for Kriminologi) 1998-2012, varaformaður 2007-2009 og formaður 2010-2012. Ragnheiður á að baki langan ritferil og hefur birt bækur, fjölda bókarkafla og fræðiritgerða, bæði hér heima og erlendis.

© Copyright - Bókaútgáfan Codex