Bók þessi er afrakstur yfirgripsmikilla rannsókna höfundar ákynferðisbrotunum undir heitinu Kynferðisbrot – Löggjöf og dómaframkvæmd,en í þeim felst rannsókn á ákvæðum almennra hegningarlagaum kynferðisbrot, hinni refsiverðu háttsemi og refsingumfyrir brotin, með samanburði við norrænan rétt.
Efni bókarinnarskiptist í sex hluta. Í fyrsta hlutanum er fjallað um ýmis almennatriði sem eiga við um nauðgun og önnur brot gegn kynfrelsi fólks.Þar er einnig gerð grein fyrir réttarsögulegri þróun lagaákvæða umnauðgun frá upphafi Íslandsbyggðar fram á okkar daga. Í næstufjórum hlutum er fjallað um einstakar brotategundir, þ.e. nauðgunsem felst í kynmökum án samþykkis, nauðgun þeirra sem eru í viðkvæmristöðu, kynferðislega misneytingu og kynferðislega áreitni.Fjölmargir dómar eru reifaðir til að varpa ljósi á einstaka þættiefnisins. Í lokakafla bókarinnar er fjallað um hvort nýlegar lagabreytingarhafi orðið til þess að bæta réttarstöðu þolenda brotannaog hvort þörf sé á frekari breytingum.Leitast er við að setja viðfangsefnið í þjóðfélagslegt samhengi. Þvíer víða vísað í tölfræðilegar upplýsingar og niðurstöður rannsóknaí afbrotafræði um umfang og eðli brotanna. Fjallað er um gildandilagaákvæði og túlkun dómstóla á gagnrýninn hátt, með sjónarmiðkvennaréttarins að leiðarljósi.
Bókin er fyrst og fremst fræðirit, ætluð þeim sem fjalla um kynferðisbrotamálí störfum sínum, og til kennslu í refsirétti og afbrotafræði.Hún er aðgengileg öllum þeim sem láta sig varða þetta sviðréttarins, bæði lærðum og leikum.

© Copyright - Bókaútgáfan Codex