Kröfuréttur I – efndir kröfu, e. Þorgeir Örlygsson, Benedikt Bogason og Eyvind G. Gunnarsson

Kröfuréttur er ný ritröð um íslenskan kröfurétt. Ritið verður í þremur bindum og er í þessu fyrsta bindi fjallað um efndir kröfu. Annað bindi fjallar um vanefndir og afleiðingar þeirra og þriðja bindi um aðilaskipti og lok kröfuréttinda, en stefnt er að útgáfu þeirra á næstu árum.

Í fyrstu fimm köflum þessa fyrsta bindis er fjallað um réttarheimildir kröfuréttar og stöðu hans í fræðikerfi lögfræðinnar, grundvallarreglur og -hugtök kröfuréttar, samninga um kröfuréttindi, greiðslutíma og greiðslustað krafna og réttarreglur um galla. Sjötti kafli fjallar um réttarlegar kröfur til greiðslu og sjöundi kafli um áhættuskiptareglur.

Rit þetta er fyrst og fremst samið með það í huga að það megi þjóna sem kennslurit í almenna hluta kröfuréttar við lagadeildir íslenskra háskóla, og gegnir hinu sama um þau rit, sem á eftir koma í ritröðinni. Er í ljósi þess hlutverks leitast við að setja fram og skýra með dómum og dæmum helstu grundvallarreglur og hugtök þessarar fræðigreinar og greina sjónarmið að baki þeim. Byggir ritið á rannsóknum höfunda á íslenskum réttarreglum og lagaákvæðum, sem í gildi voru fram til 1. október 2008, og dómum Hæstaréttar Íslands kveðnum upp fram til þess dags. Jafnframt er það von höfunda, að því til viðbótar að vera kennslurit, megi ritið gagnast þeim, sem í daglegum störfum fást við reglur kröfuréttar í einni eða annarri mynd.

Listaverð ritsins er kr. 9.850. Útsölustaðir ritsins eru m.a. bóksala Úlfljóts, Lögbergi, Bóksala stúdenta, Háskólatorgi, og verslanir Eymundssonar / Pennans.

© Copyright - Bókaútgáfan Codex