Tvö ný rit frá Bókaútgáfunni Codex – Kröfuréttur III og Stjórnskipunarréttur. Mannréttindi, 2. útgáfa

Bókaútgáfan Codex kynnir með stolti tvö ný rit. Þau eru sem hér segir: Kröfuréttur III e. Þorgeir Örlygsson, Benedikt Bogason og Eyvind G. Gunnarsson og Stjórnskipunarréttur. Mannréttindi, 2. útgáfa e. Björgu Thorarensen.

Kröfuréttur III e. Þorgeir Örlygsson, Benedikt Bogason og Eyvind G. Gunnarsson

Ritið Kröfuréttur III eftir Þorgeir Örlygsson, Benedikt Bogason og Eyvind G. Gunnarsson er komið út og fjallar ritið um aðilaskipti og lok kröfuréttinda. Um er að ræða lokaritið í þriggja binda ritröð höfunda um almennan hluta kröfuréttar. Kröfuréttur I kom út árið 2009 og fjallaði um efndir kröfu og Kröfuréttur II kom út árið 2011 og fjallaði um vanefndaúrræði. Þessi ritröð er afrakstur yfirgripsmikilla rannsókna höfunda á fjármunarétti og markar tímamót þar sem áður hafa ekki komið út jafn ítarleg rit um kröfurétt hér á landi.

Ritið skiptist í níu kafla og fjalla fyrstu þrír þeirra um meginreglur um aðilaskipti, kröfuhafaskipti og skuldaraskipti. Næstu þrír kaflarnir fjalla um lok kröfuréttinda og efndir, rétt kröfuhafa til viðbótargreiðslu og endurheimtu ofgreidds fjár. Að því búnu er í síðustu köflunum fjallað um tómlæti og fyrningu.

Í ritinu er vísað til mikils fjölda dóma og eru þeir reifaðir eftir því sem ástæða er til í því skyni að varpa ljósi á efnið. Jafnframt hafa allar helstu norrænar heimildir verið kannaðar við samningu ritsins og er eftir föngum vísað til þeirra.

Ritið er fræðirit ætlað til kennslu en gagnast einnig öllum lögfræðingum sem vilja kynna sér reglur kröfuréttar. Hefur ritið þá mikið hagnýtt gildi enda reynir í miklum mæli á kröfurétt fyrir dómstólum. Þá er gagn af ritinu fyrir alla lögfræðinga sem þurfa að takast á við fjölmörg álitamál í fjárhagslegum lögskiptum.

Höfundar ritsins eru sem fyrr segir Þorgeir Örlygsson, forseti Hæstaréttar Íslands, Benedikt Bogason, dómari við Hæstarétt Íslands og prófessor við Lagadeild Háskóla Íslands og Eyvindur G. Gunnarsson, prófessor við Lagadeild Háskóla Íslands.

Stjórnskipunarréttur. Mannréttindi, 2. útgáfa e. Björgu Thorarensen

Ritið Stjórnskipunarréttur. Mannréttindi eftir Björgu Thorarensen er nú komið út í 2. útgáfu. Ritið kom fyrst út árið 2008 en hefur verið uppselt síðustu ár. Ritið er grundvallarrit um mannréttindaákvæði stjórnarskrárinnar sem einnar grunnstoðar íslenskrar stjórnskipunar. Í fyrri hluta ritsins er rannsakaður sögulegur uppruni og kenningar um eðli mannréttindareglna, skýring stjórnarskrárákvæðanna og áhrif alþjóðasamninga. Síðari og stærri hluti ritsins fjallar um einstaka mannréttindaákvæði stjórnarskrárinnar, þróun þeirra og réttarframkvæmd um beitingu þeirra. Í þessari 2. útgáfu hefur efnið verið endurskoðað og uppfært með tilliti til dómaframkvæmdar frá síðasta áratug og nýrra fræðilegra heimilda. Margir stefnumarkandi dómar hafa gengið þar sem reynt hefur á túlkun mannréttindaákvæðanna. Auk þess er fjallað um úrlausnir Mannréttindadómstóls Evrópu, einkum í kærumálum gegn íslenska ríkinu og metin áhrif þeirra á skýringu stjórnarskrárákvæða og íslenskan rétt.

Ritið er ætlað þeim sem stunda rannsóknir, kennslu og nám á sviði stjórnskipunarréttar og mannréttinda. Það er einnig ómissandi fyrir lögmenn, dómara og stjórnvöld sem fást við álitaefni um mannréttindi svo hvern þann sem vill kynna sér gildandi réttarreglur á þessu sviði.

Björg Thorarensen er prófessor við lagadeild Háskóla Íslands. Helstu rannsóknar- og kennslugreinar hennar eru stjórnskipunarréttur, þjóðaréttur, alþjóðlegar mannréttindareglur og persónuverndarréttur. Hún hefur ritað fjölmargar greinar og bækur á rannsóknarsviðum sínum, þar á meðal ritið Stjórnskipunarréttur. Undirstöður og handhafar ríkisvalds frá 2015 sem myndar ásamt riti þessu heildstæða útgáfu um stjórnskipunarrétt. Þá var Björg nýlega sæmd heiðursmerki hinnar íslensku fálkaorðu fyrir framlag sitt til kennslu og rannsókna á sviði lögfræði.