Nýtt rit frá Bókaútgáfunni Codex

Bókaútgáfan Codex hefur gefið út 3. útgáfu ritsins um Um lög og rétt. Helstu greinar íslenskrar lögfræði undir ritstjórn Bjargar Thorarensen prófessors. Ritið veitir innsýn í helstu grunngreinar íslenskrar lögfræði sem eru stjórnskipunarréttur, stjórnsýsluréttur, réttarfar, samninga- og kröfuréttur, skaðabótaréttur, refsiréttur, eignaréttur og fjölskyldu- og erfðaréttur. Ritið, sem kom fyrst út árið 2006, hefur verið uppselt um nokkurt skeið en hefur nú verið endurskoðað og uppfært með tilliti til lagaþróunar og nýrrar dómaframkvæmdar.

Markmið með útgáfu ritsins er einkum að gefa laganemum í grunnnámi og öðrum sem vilja kynnast helstu grundvallarreglum íslensks réttar kost á að fræðast um það efni á einum stað. Hver kafli ritsins er helgaður einu sviði lögfræðinnar þar sem farið er yfir helstu fræðilegu undirstöður hvers sviðs. Jafnframt er varpað ljósi á framkvæmd dómstólanna á réttareglum um efnið og helstu stefnumarkandi dóma.

Ritið nýtist vel til að leggja grunn að frekara námi í lögfræði á háskólastigi, og hefur m.a. verið nýtt til kennslu á fyrsta ári laganáms við Háskóla Íslands. Þá er það gagnlegt uppflettirit fyrir starfandi lögfræðinga um helstu greinar lögfræðinnar. Einnig hefur ritið upplýsingagildi fyrir almenning og umræðu í þjóðfélaginu um íslenskt réttarkerfi og helstu réttarreglur.

Höfundar eru helstu fræðimenn um efnið hver á sínu sviði og jafnframt núverandi eða fyrrverandi kennarar við Lagadeild Háskóla Íslands.

Útsölustaðir ritsins eru bóksala Úlfljóts, Lögbergi; Bóksala stúdenta, Háskólatorgi; valdar verslanir Pennans/Eymundssonar.