Tvö ný rit frá Bókaútgáfunni Codex – Þjóðaréttur, 2. útgáfa, og Stjórnskipunarréttur. Undirstöður og handhafar ríkisvalds, 2. útgáfa

Nýtt rit frá Bókaútgáfunni Codex – Framkvæmd EES-samningsins á Íslandi og stjórnskipuleg álitamál

Tvö ný rit frá Bókaútgáfunni Codex – Kröfuréttur III og Stjórnskipunarréttur. Mannréttindi, 2. útgáfa

Norræna Sakfræðiráðið fjallar um Nauðgun og önnur brot gegn kynfrelsi fólks e. Ragnheiði Bragadóttur

Í tilefni af alþjóðlegum baráttudegi kvenna, 8. mars s.l. fjallaði Norræna Sakfræðiráðið (Scandinavian Research Council for Criminology) um nýútkomið rit Ragnheiðar Bragadóttur, Nauðgun og önnur brot gegn kynfrelsi fólks, sem gefin var út af Bókaútgáfunni Codex nú á dögunum.

Umfjöllun á síðu Norræna Sakfræðiráðsins inniheldur stutta umfjöllun um helstu rannsóknir á sviði „Genus and Crime“ á Norðurlöndunum og er skemmtileg lesning.

Um hið nýútgefna rit Ragnheiðar segir meðal annars í umfjöllun Norræna Sakfræðiráðsins:

„Ragnheiður Bragadóttir, former chair of NSfK has published a new book,  Rape and other violations of people’s sexual freedom. The book is the result of a comprehensive study by the author on the  Legislation on sexual offenses and Case Law, which includes comparison with Nordic law, the investigation of the provisions of the Criminal Code, the criminal conduct, the penalties for offenses and interpretation of the courts on the law.“

Frétt af vefsíðu Norræna Sakfræðiráðsins má finna með því að smella hér.

Starf aðstoðarmanns framkvæmdastjóra laust til umsóknar

Bókaútgáfan Codex auglýsir hér með starf aðstoðarmanns framkvæmdastjóra bókaútgáfunnar laust til umsóknar frá og með 20. febrúar næstkomandi. Leitað er eftir einum laganema til starfans, en æskilegt er að umsækjandi sé á öðru eða þriðja ári laganáms.Bókaútgáfan Codex er sjálfseignarstofnun og starfar samkvæmt samþykktri skipulagsskrá, sbr. lög nr. 33/1999. Bókaútgáfan var stofnuð árið 1987 af Orator, félagi laganema við Háskóla Íslands, og bar heitið Bókaútgáfa Orators allt til ársins 2004. Frá stofnun útgáfunnar hafa tugir rita verið gefnir út og er bókaútgáfan í fararbroddi hvað varðar útgáfu rita á sviði lögfræði. Starfsemi bókaútgáfunnar hefur vaxið af miklum krafti hin síðustu ár og er því nauðsyn á dugmiklum laganema til starfans, þannig að merkjum bókaútgáfunnar verði áfram haldið hátt á lofti.

Samkvæmt 9. gr. skipulagsskrár bókaútgáfunnar annast framkvæmdastjóri daglegan rekstur hennar. Í starfi felst meðal annars yfirumsjón bókhalds, kynningarmála sem og bókaklúbbs bókaútgáfunnar. Þá er framkvæmdastjóri í margvíslegum samskiptum við höfunda, viðskiptamenn og prentsmiðju. Þar að auki annast hann oft og tíðum samningagerð í tengslum við útgáfu einstakra rita, en jafnframt sér framkvæmdastjóri um málefni heimasíðu bókaútgáfunnar, www.bc.is. Aðstoðarmaður framkvæmdastjóra mun koma að öllum þessum verkefnum með einum eða öðrum hætti.

Stjórn Bókaútgáfunnar Codex ræður aðstoðarmann framkvæmdastjóra, sbr. áðurnefnda 9. gr. skipulagsskrár bókaútgáfunnar. Þá er rétt að geta þess að starfið er launað, en kaup og kjör fara eftir nánara samkomulagi við stjórn bókaútgáfunnar. Gert er ráð fyrir að aðstoðarmaður framkvæmdastjóra muni í fyllingu tímans taka við starfi framkvæmdastjóra bókaútgáfunnar.

Umsóknir skulu berast á netfangið bc@bc.is eigi síðar en mánudaginn 4. mars nk. og skal þeim fylgja ferilskrá og önnur gögn sem umsækjandi vill koma á framfæri. Öllum umsóknum verður svarað þegar ákvörðun um ráðningu hefur verið tekin. Frekari upplýsingar varðandi starfsemi bókaútgáfunnar má finna á heimasíðu þessari.

Nýtt rit frá Bókaútgáfunni Codex – Nauðgun og önnur brot gegn kynfrelsi fólks

Bókaútgáfan Codex hefur nú gefið út ritið Nauðgun og önnur brot gegn kynfrelsi fólks eftir Ragnheiði Bragadóttur, prófessor við lagadeild Háskóla Íslands. Undanfarin ár hefur Ragnheiður unnið að viðamiklu rannsóknarverkefni um kynferðisbrotin undir heitinu Kynferðisbrot – Löggjöf og dómaframkvæmd og birtast ýmsar niðurstöður þeirrar rannsóknar í nýju bókinni.

Í bókinni Nauðgun og önnur brot gegn kynfrelsi fólks er yfirgripsmesta og ítarlegasta umfjöllun sem birst hefur um ákvæði íslensku hegningarlaganna um nauðgun og önnur brot gegn kynfrelsi fólks, hina refsiverðu háttsemi og refsingar fyrir brotin, með samanburði við norrænan rétt. Efni bókarinnar skiptist í sex hluta. Í fyrsta hlutanum er fjallað um ýmis almenn atriði sem eiga við um nauðgun og önnur brot gegn kynfrelsi fólks. Þar er einnig gerð grein fyrir réttarsögulegri þróun lagaákvæða um nauðgun frá upphafi Íslandsbyggðar allt fram á okkar daga þegar hugtakið samþykki var tekið inn í ákvæðið um nauðgun árið 2018. Næstu fjórir hlutar fjalla um einstakar brotategundir, þ.e. nauðgun sem felst í kynmökum án samþykkis, nauðgun þeirra sem eru í viðkvæmri stöðu, kynferðislega misneytingu og kynferðislega áreitni. Fjölmargir dómar eru reifaðir til að varpa ljósi á einstaka þætti efnisins og í bókinni er tæmandi lýsing á dómaframkvæmd Hæstaréttar í málum er varða nauðgun og kynferðislega áreitni. Í lokakafla bókarinnar er kannað hvort nýlegar lagabreytingar hafi orðið til þess að bæta réttarstöðu þolenda brotanna og hvort þörf sé á frekari breytingum. Leitast er við að setja viðfangsefnið í þjóðfélagslegt samhengi, auk þess sem fjallaðer um gildandi lagaákvæði og túlkun dómstóla á gagnrýninn hátt.

Bókin, sem er 472 bls., er ætluð öllum þeim sem stunda rannsóknir á þessu sviði og til kennslu á háskólastigi, bæði í lögfræðigreinum og öðrum greinum félagsvísinda. Hún er ómissandi fyrir lögfræðinga og aðra sem fjalla um kynferðisbrotamál í störfum sínum. Auk þess er hún aðgengileg öllum þeim sem láta sig varða þetta mikilvæga svið réttarins og felur í sér framlag til þjóðfélagsumræðunnar á þessu sviði.

Útsölustaðir eru Bóksala stúdenta, Háskólatorgi, Bóksala Úlfljóts, Lögbergi og nokkrar verslanir Pennans/Eymundssonar. Einnig er bókin fáanleg á Heimkaup.is.

Ragnheiður Bragadóttir lauk embættisprófi í lögfræði frá lagadeild Háskóla Íslands 1982 og stundaði framhaldsnám við Háskólann í Kaupmannahöfn. Hún hefur stundað kennslu og rannsóknir í refsirétti við lagadeild Háskóla Íslands frá 1984, og varð prófessor í lögum þann 1. janúar 2000, fyrst íslenskra kvenna. Ragnheiður er mjög virkur þátttakandi í norrænu og alþjóðlegu rannsóknarsamstarfi og hefur stýrt alþjóðlegum rannsóknarverkefnum og dvalið við rannsóknir í háskólum á Norðurlöndum, Þýskalandi, Englandi og Bandaríkjunum. Hún var fulltrúi Íslands í Norræna sakfræðiráðinu (Nordisk Samarbejdsråd for Kriminologi) 1998-2012, varaformaður 2007-2009 og formaður 2010-2012. Ragnheiður á að baki langan ritferil og hefur birt bækur, fjölda bókarkafla og fræðiritgerða, bæði hér heima og erlendis.

Ný vefsíða Bókaútgáfunnar Codex hefur nú verið opnuð

Vefsíða Bókaútgáfunnar Codex hefur fengið væna andlitslyftingu, en nýrri vefsíðu var hleypt af stokkunum í gær. Gamla vefsíðan var komin verulega til ára sinna og fullnægði m.a. ekki tæknikröfum nútímans um gott aðgengi í mismunandi gerðum tækja. Framkvæmd verksins var í höndum Premis og kunnum við þeim góðar þakkir fyrir vel unnin störf.

Mikið er á döfinni hjá Bókaútgáfunni Codex og fjöldi nýrra og spennandi rita að koma út á næstu mánuðum. Hvetjum við alla til að fylgjast vel með á komandi tímum.

Að gefnu tilefni minnum við gesti vefsíðunnar á bókaklúbb Bókaútgáfunnar Codex. Bókaklúbburinn er afar mikilvægur rekstri bókaútgáfunnar í því starfi að efla fræðiskrif á sviði lögfræði. Upplýsingar um hann og skráningarform má finna hér á síðunni eða með því að smella hér.

Allar ábendingar um hvað betur megi fara á nýju vefsíðunni eru vel þegnar og hvetjum við fólk til að senda tölvupóst á bc@bc.is ef eitthvað er.