Að iðka lögfræði (2015)
Afmælisrit Björns Þ. Guðmundssonar
(2009),
Afmælisrit Gauks Jörundssonar
(1994),
Afmælisrit Jónatans Þórmundssonar (2007),

Afmælisrit Jóns Steinars Gunnlaugssonarr (2017),
Afmælisrit lagadeildar Háskóla Íslands
(2009),

Afmælisrit Páls Sigurðssonar (2014),
Afmælisrit Tryggva Gunnarssonar  (2015),
Afmælisrit Viðars Más Matthíassonar (2014),
Afmælisrit Þórs Vilhjálmssonar (2000),
Ákvörðun refsingar: rannsókn á refsiákvörðunum (2003),
Almenn lögfræði (1989),
Ábyrgð og aðgerðir (2012),
Barnaréttur (1995),
Bréf til ungs lögmanns (2010),
Bótaréttur I (2015),
Bótaréttur II (2015),
Dómar í sakamálaréttarfari
(2009),
Dómar í skaðabótamálum 1997-2001 (2002),
Dómar í vátryggingamálum (1995),
Dómar í vátryggingamálum 1995-2005 (2007),
Dómar í víxilmálum (1991),
Dómar í þinglýsingarmálum 1920-2010 (2010),
Dómar um almennt einkamálaréttarfar (2003),
Dómar um almennt einkamálaréttarfar 2003-2012  (2013)
Dómar um fasteignakaup (1996),
Dómar um fasteignakaup II (2006),
Dómar um kröfuábyrgð 1886-2003 (2004),
Dómaskrá um kröfuábyrgð 1886-2015 (2016),
Dómar úr stjórnskipunarrétti (1991),
EES-réttur og landsréttur (2006),
Einkaleyfaréttur (1997),
Endurheimt verðmæta við gjaldþrot (2001),
Eru lög nauðsynleg? (1991),
Evrópusambandið og Evrópska efnahagssvæðið (2001),
Fasteignakaup – helztu réttarreglur (1997),
Fasteignir og fasteignakaup (2008),
Félagaréttur (1999),
Fiskveiðireglur Íslands og Evrópusambandsins (2003),
Heiðursrit – Ármann Snævarr 1919-2010 (2010),
Hjúskapar- og sambúðarréttur (2008),

Hæfisreglur stjórnsýslulaga (2005),
Kauparéttur (1988),
Kaflar í Réttarheimspeki (2014),
Kauparéttur – skýringar á lögum um lausafjárkaup og lögum um neytendakaup(2007),
Kröfuréttur I – efndir kröfu(2009),
Kröfuréttur II – vanefndaúrræði (2012),
Kröfuréttur – þættir (2014)
Kynferðisbrot – Dómabók (2009),
Lagastaður – Um lagamenn fyrri alda og um lög frá ýmsum tímum
, (2013)
Lagavangur(2012)

Lög um meðferð sakamála ásamt greinargerð (2009),
Lögfræðiorðabók – með skýringum (2008),
Mannhelgi – Höfuðþættir almennrar persónuverndar (2010),
Mannréttindasamningar Sameinuðu þjóðanna – Meginreglur, framkvæmd og áhrif á íslenskan rétt (2009),

Mannréttindasáttmáli Evrópu – Meginreglur, framkvæmd og áhrif á íslenskan rétt, 2. útgáfa (2017),
Mannréttindi lögaðila – Vernd lögaðila samkvæmt mannréttindaákvæðum stjórnarskrárinnar, einkum 71. og 73. gr.
(2011),
Markaðssvik (2017),
Minningaleiftur (2015),
Ne bis in idem
(2011),
Neytendaréttur
(2009),

Opinbert markaðseftirlit (2012),
Rape and other violations of people’s sexual freedom (i. Nauðgun og önnur brot gegn kynfrelsi fólks) by Ragnheiður Bragadóttir
Réttarheimspeki (2014),
Réttlát málsmeðferð fyrir dómi
(1999),
Saga Orators (1928-1986) (1987)
Sakamálaréttarfar – rannsókn, þvingunarráðstafanir (2012),
Samningaréttur (1987),
Sjóréttur (2017),
Skaðabótaréttur
 (2005),
Skaðabótaréttur – kennslubók fyrir byrjendur (1999),
Stjórnarskráin, Mannréttindasáttmáli Evrópu og meginreglur refsiréttar (2012),
Stjórnskipunarréttur – Mannréttindi
(2008),
Stjórnskipunarréttur – Undirstöður og handhafar ríkisvalds (2015),
Stjórnsýsluréttur Málsmeðferð (2013),
Sveitarstjórnarréttur  (2014),
Túlkun lagaákvæða (2007),
Um lög og rétt (2006),
Um lög og rétt – 2. útgáfa (2009),
Um lög og rétt – 3. útgáfa (2017),
Um málskot í einkamálum (2005),
Veðréttur (2002),
Verðbréfamarkaðsréttur (2004),
Verksamningar (1991),
Viðskiptabréf (2004),
Viðskipti með fjármálagerninga (2009),
Viðurlög við afbrotum (1992),
Vörumerkjaréttur (1995),
Yfirlit yfir helstu viðskiptabréfsreglur sem gilda um skuldabréf (2006),
Þinglýsingar (1993),
Þjóðaréttur (2011).
Þinglýsingarlög – skýringarrit
(2012).

2019
Kröfuréttur III – Aðilaskipti. Lok kröfuréttinda e. Þorgeir Örlygsson, Benedikt Bogason og Eyvind G. Gunnarsson

Rape and other violations of people’s sexual freedom (i. Nauðgun og önnur brot gegn kynfrelsi fólks) by Ragnheiður Bragadóttir

Nálægðarreglan e. Oddnýju Mjöll Arnardóttur

Stjórnskipunarréttur. Mannréttindi, 2. útgáfa e. Björgu Thorarensen

Viðskiptabréf, 2. útgáfa e. Pál Hreinsson

2016
Dómaskrá um kröfuábyrgð 1886-2015 e. Benedikt Bogason og Diljá Mist Einarsdóttur

2017
Sjóréttur e. Guðmund Sigurðsson, Hans Jacob Bull og Thor Falkanger.

Markaðssvik e. Aðalstein E. Jónasson

Um lög og rétt. Helstu greinar íslenskrar lögfræði 3. útgáfa e. Björgu Thorarensen, Eirík Tómasson, Eyvind G. Gunnarsson, Hafstein Dan Kristjánsson, Hrefnu Friðriksdóttur, Pál Sigurðsson, Róbert R. Spanó og Viðar Má Matthíasson

Afmælisrit Jóns Steinars Gunnlaugssonar

Mannréttindasáttmáli Evrópu – Meginreglur, framkvæmd og áhrif á íslenskan rétt, 2. útgáfa

2013
Stjórnarskráin, Mannréttindasáttmáli Evrópu og meginreglur refsiréttar
e. Róbert R. Spanó.

Stjórnsýsluréttur – Málsmeðferð, e. dr. jur. Pál Hreinsson

Lagastaður – Um lagamenn fyrri alda og um lög frá ýmsum tímum, e. Pál Sigurðsson

Dómar um almennt einkamálaréttarfar 2003-2012, e. Símon Sigvaldason

Sveitarstjórnarréttur, e. Trausta Fannar Valsson

2014

Kröfuréttur – þættir, e. Þorgeir Örlygsson og Benedikt Bogason

Kaflar í Réttarheimspeki, e. Skúla Magnússon og Hafstein Þór Hauksson

Afmælisrit Páls Sigurðssonar

Afmælisrit Viðars Más Matthíassonar

2015

Minningaleiftur, e. Pál Sigurðsson

Að iðka lögfræði, eftir Hafstein Dan Kristjánsson

Afmælisrit Tryggva Gunnarssonar

Bótaréttur I, eftir Eirík Jónsson og Viðar Má Matthíasson

Stjórnskipunarréttur – Undirstöður og handhafar ríkisvalds, eftir Björgu Thorarensen

2010
Mannhelgi – Höfuðþættir almennrar persónuverndar, e. Pál Sigurðsson,
Bréf til ungs lögmanns, e. Alan Dershowitz (þýð. Stefán Einar Stefánsson),
Dómar í þinglýsingarmálum 1920-2010, e. Eyvind G. Gunnarsson,
Heiðursrit – Ármann Snævarr 1919-2010.

2011
Mannréttindi lögaðila – Vernd lögaðila samkvæmt mannréttindaákvæðum stjórnarskrárinnar, einkum 71. og 73. gr.
, e. Eirík Jónsson,
Þjóðaréttur, e. Björgu Thorarensen og Pétur Dam Leifsson,
Ne bis in idem, e. Róbert R. Spanó.

2012
Kröfuréttur II – vanefndaúrræði e. Þorgeir Örlygsson, Benedikt Bogason og Eyvind G. Gunnarsson.
Sakamálaréttarfar – rannsókn, þvingunarráðstafanir e. Eirík Tómasson.
Þinglýsingarlög – skýringarrit e. Eyvind. G. Gunnarsson og Þorgeir Örlygsson.
Lagavangur
e. Pál Sigurðsson
Opinbert markaðseftirlit e. Eirík Jónsson, Friðrik Ársælsson og Kristínu Benediktsdóttur.

Útgefin rit 2007-2009

2007
Afmælisrit Jónatans Þórmundssonar,
Dómar í vátryggingamálum 1995-2005, e. Arnljót Björnsson og Guðnýju Björnsdóttur,
Kauparéttur – skýringar á lögum um lausafjárkaup og lögum um neytendakaup
, e. Áslaugu Árnadóttur, Stefán Má Stefánsson og Þorgeir Örlygsson,
Túlkun lagaákvæða, e. Róbert R. Spanó.

2008
Fasteignir og fasteignakaup, e. Viðar Má Matthíasson,
Hjúskapar- og sambúðarréttur, e. Ármann Snævarr,
Lögfræðiorðabók – með skýringum,
Stjórnskipunarréttur – Mannréttindi, e. Björgu Thorarensen.

2009
Dómar í sakamálaréttarfari, e. Eirík Tómasson,
Lög um meðferð sakamála ásamt greinargerð, dóms- og kirkjumálaráðuneytið,
Afmælisrit lagadeildar Háskóla Íslands,
Um lög og rétt – 2. útgáfa, ritstjóri Róbert R. Spanó,
Neytendaréttur, e. Ásu Ólafsdóttur og Eirík Jónsson,
Kröfuréttur I – efndir kröfu, e. Þorgeir Örlygssyn, Benedikt Bogason og Eyvind G. Gunnarsson,
Viðskipti með fjármálagerninga, e. Aðalstein E. Jónasson,
Kynferðisbrot – Dómabók, e. Ragnheiði Bragadóttur,
Afmælisrit Björns Þ. Guðmundssonar,
Mannréttindasamningar Sameinuðu þjóðanna – Meginreglur, framkvæmd og áhrif á íslenskan rétt, Mannréttindastofnun Háskóla Íslands.

Útgefin rit 2004-2006

2004
Dómar um kröfuábyrgð 1886-2003, e. Benedikt Bogason,
Verðbréfamarkaðsréttur, e. Jóhannes Sigurðsson og Þórólf Jónsson,
Viðskiptabréf, e. Pál Hreinsson.

2005
Hæfisreglur stjórnsýslulaga, e. Pál Hreinsson,
Skaðabótaréttur, e. Viðar Má Matthíasson,
Um málskot í einkamálum, e. Jón Steinar Gunnlaugsson.

2006
Dómar um fasteignakaup II, e. Viðar Má Matthíasson,
EES-réttur og landsréttur, e. Davíð Þór Björgvinsson,
Um lög og rétt, e. Björgu Thorensen, Eirík Tómasson, Pál Sigurðsson, Róbert R. Spanó og Viðar Már Matthíasson,
Yfirlit yfir helstu viðskiptabréfsreglur sem gilda um skuldabréf, e. Pál Hreinsson,

Útgefin rit 2001-2003

2001
Endurheimt verðmæta við gjaldþrot, e. Viðar Má Matthíasson,
Evrópusambandið og Evrópska efnahagssvæðið, e. Stefán Má Stefánsson.

2002
Dómar í skaðabótamálum 1997-2001, e. Arnljót Björnsson,
Veðréttur, e. Þorgeir Örlygsson.

2003
Ákvörðun refsingar: rannsókn á refsiákvörðunum, e. Sigurð Tómas Magnússon og Hildigunni Ólafsdóttur,
Fiskveiðireglur Íslands og Evrópusambandsins, e. Óttar Pálsson og Stefán Má Stefánsson,
Dómar um almennt einkamálaréttarfar, e. Símon Sigvaldason.

Útgefin rit 1998-2000

1999
Félagaréttur, e. Áslaugu Björgvinsdóttur,
Réttlát málsmeðferð fyrir dómi, e. Eirík Tómasson,
Skaðabótaréttur – kennslubók fyrir byrjendur, e. Arnljót Björnsson.

2000
Afmælisrit Þórs Vilhjálmssonar

Útgefin rit 1995-1997

1995
Barnaréttur, e. Davíð Þór Björgvinsson,
Dómar í vátryggingamálum, e. Arnljót Björnsson,
Vörumerkjaréttur, e. Jón L. Arnalds.

1996
Dómar um fasteignakaup, e. Viðar Má Matthíasson.

1997
Fasteignakaup, e. Viðar Má Matthíasson,
Einkaleyfaréttur, e. Jón L. Arnalds og Þorgeir Örlygsson.

Útgefin rit 1992-1994

1992
Viðurlög við afbrotum, e. Jónatan Þórmundsson.

1993
Þinglýsingar, e. Þorgeir Örlygsson.

1994
Afmælisrit Gauks Jörundssonar

1989
Almenn lögfræði, e. Ármann Snævarr

1991
Eru lög nauðsynleg?, e. Garðar Gíslason,
Dómar úr stjórnskipunarrétti, e. Gunnar G. Schram,
Dómar í víxilmálum, e. Pál Hreinsson,
Verksamningar, e. Pál Sigurðsson.

1987
Saga Orators 1928-1986, e. Jóhannes Sigurðsson,
Samningaréttur, e. Pál Sigurðsson.

1988
Kauparéttur, e. Pál Sigurðsson.

© Copyright - Bókaútgáfan Codex